Centrum voor Leerlingenbegeleiding

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):

CLB – KEMPEN Vestiging HOOGSTRATEN
Gravin Elisabethlaan 2 – 2320 Hoogstraten
Tel: 03 314 39 70
E-mail: hoogstraten@clb-kempen.be
Website: www.clb-kempen.be
Contactpersoon CLB: Elien Van Ael
Arts CLB: Marie Boonen

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLBmedewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:

Openingsuren
Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Je kunt met de onthaalmedewerker van jouw school ook telefonisch of via mail een afspraak
maken voor andere gespreksuren. Je vindt hun naam terug via de website: www.vrijclb.be/zoek-jouw-clb

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerst- en paasvakantie).
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien.
Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.
Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek (clbchat.be) op maandag, dinsdag, donderdag (17u-21u) en woensdag (14u-21u).
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven.

Het volledige overzicht van de samenwerking met het CLB kun je lezen door onderstaand pdf bestand te downloaden. 
Volledig overzicht CLB