Leersteuncentrum

Het leersteuncentrum biedt leersteun aan de school op basis van de ondersteuningsbehoeften
van leerlingen, leraren en het schoolteam met een maximaal effect op de klasvloer.

Leersteun is ondersteuning die de maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden,
zelfredzaamheid en volwaardige participatie van jouw kind bevordert en die de competenties
van leraren versterkt in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Leersteun zet in op het creëren van een inclusieve klaspraktijk en inclusieve schoolcultuur. 

Onze school is aangesloten bij het Leersteuncentrum Kempen vzw.

Dit leersteuncentrum biedt leersteun aan voor type basisaanbod, type 2, type 3, type 4, type 7
en type 9. Voor type 6 (visuele beperking) werkt dit leersteuncentrum structureel samen met
het specifiek leersteuncentrum 467 (Windekind – Ganspoel – K.I. Woluwe). 

De school kan leersteun aanvragen voor alle leerlingen die beschikken over een GC-verslag, een
OV4-verslag of IAC-verslag. Zo’n verslag wordt opgemaakt door het CLB in overleg met de
school en ouders.

De leerondersteuner komt naar de school.
Hij/zij kan je kind, de leraar en/of het hele schoolteam ondersteunen.
Het leersteuncentrum geeft het leersteuntraject van je kind vorm in overleg met de school, jou
als ouder en waar mogelijk je kind zelf.
Het CLB kan hierbij betrokken worden als dat nodig zou zijn. 

Voor algemene vragen, onduidelijkheden, bezorgdheden, … kan u terecht bij het
leersteuncentrum zelf.

tel: 0472/ 12 36 64
mail: info@lsc-kempen.be
website: www.leersteuncentrumkempen.be