MuVo – Een boom tekenen

Tijdens de les MuVo probeerden we een boom zo waarheidsgetrouw mogelijk te tekenen.
We probeerden dit eerst op een kladblad in de klas. Daarna gingen we naar buiten en vergelijken we onze tekening met een echte boom. Mmm… Hier zagen we toch wat verschillen.
We bestuurden de boom wat beter en trokken terug naar de klas. Daar deden we een nieuwe poging. We probeerden ervoor te zorgen dat onze boom heel wat takken had en dat deze ook goed in balans waren.
Daarna zorgden we nog voor een kleurrijke achtergrond.