Visie

Enthousiasme 2

De Sint-Luciaschool heeft een enthousiast en professioneel schoolteam dat met passie continu inspeelt op de individuele onderwijsbehoeften van alle kinderen door hen op een positieve manier aan te moedigen, uit te dagen en gerust te stellen.

Kwaliteit

Als school maken we weloverwogen pedagogische keuzes. We zorgen voor een doordachte organisatie en een krachtige leeromgeving. Op deze manier bieden we de kinderen zoveel mogelijk kansen om hun talenten te ontdekken. We streven naar een maximale ontplooiing van hun mogelijkheden. Klasleerkrachten en het zorgteam gaan hiervoor op regelmatige basis via kindbesprekingen in overleg.

Respect

Het schoolteam gaat op een duidelijke, consequente en respectvolle manier om met alle kinderen. We stimuleren hen om dit ook te doen vanuit onze christelijke inspiratie. We helpen de leerlingen bij het ontwikkelen van waarden en normen zodat ze alle kansen krijgen om hun eigen identiteit te creëren in een gemoedelijke sfeer.

Totale groei

Wij hebben aandacht voor een harmonische ontwikkeling en een brede vorming van elk kind door hen de nodige zorg op maat te bieden en door hen kansen te geven om zowel hoofd, hart en handen te ontwikkelen. Kritisch leren denken hoort daar ook bij.

Samen

We maken samen school. Verbinding tussen schoolteam, leerlingen, ouders en externen vinden wij zeer belangrijk. We stimuleren onze kinderen om op een positieve manier samen te werken in verschillende groeperingsvormen in de klas, via sport en vele (middag)activiteiten,… Om samen school te kunnen maken, gebruiken we een open en constructieve communicatie.  Ouders kunnen zich aansluiten …

Samen Lees verder »