Werken met getallen tot 1000

Na enkele weken alles even herhalen tijdens onze wiskundelessen was het deze week de moment om de stap naar de 1000 te zetten.
We begonnen met het lezen, leggen, tekenen en noteren van de getallen tot 1000.
Daar probeerden we hier ook mee aan het werk te gaan. We probeerden de getallen te rangschikken, getallenassen aan te vullen,…
We vonden het wel leuk om met zo’n grote getallen te werken!