Samen

We maken samen school. Verbinding tussen schoolteam, leerlingen, ouders en externen vinden wij zeer belangrijk.

We stimuleren onze kinderen om op een positieve manier samen te werken in verschillende groeperingsvormen in de klas, via sport en vele (middag)activiteiten,… Om samen school te kunnen maken, gebruiken we een open en constructieve communicatie. 

Ouders kunnen zich aansluiten bij de ouderraad of engageren zich om als vrijwilliger hun steentje bij te dragen.

 Een goede samenwerking en duidelijke afspraken met externen (logo, kiné, psycholoog,…) zorgen voor betere groeikansen en een beter welbevinden voor onze kinderen.

VOS_samen2
VOS_totalegroei2
VOS_enthousiasme2
VOS_respect2
VOS_kwaliteit2