Kwaliteit

Als school maken we weloverwogen pedagogische keuzes. We zorgen voor een doordachte organisatie en een krachtige leeromgeving. Op deze manier bieden we de kinderen zoveel mogelijk kansen om hun talenten te ontdekken. We streven naar een maximale ontplooiing van hun mogelijkheden. Klasleerkrachten en het zorgteam gaan hiervoor op regelmatige basis via kindbesprekingen in overleg.

VOS_samen2
VOS_totalegroei2
VOS_enthousiasme2
VOS_respect2
VOS_kwaliteit2